Hayat Bilgisi-1
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
HB.1.1.1. Okulumuzda Hayat

Sınıf içi tanışma etkinliğine katılır.
HB.1.1.2. Okulumuzda Hayat

Kendisiyle akranları arasındaki benzer ve farklı yönleri ayırt eder.
HB.1.1.3. Okulumuzda Hayat

Okula geliş ve okuldan gidişlerde güvenlik kurallarına uyar.
HB.1.1.4. Okulumuzda Hayat

Sınıfının okul içindeki yerini bulur.
HB.1.1.5. Okulumuzda Hayat

Sınıf içerisinde bulunan ders araç ve gereçleri ile şeref köşesini tanır.
HB.1.1.6. Okulumuzda Hayat

Bayrak töreninde nasıl davranması gerektiğini kavrar.
HB.1.1.7. Okulumuzda Hayat

Okulunun bölümlerini tanır.
HB.1.1.8. Okulumuzda Hayat

Tuvalet kullanma ve temizlik alışkanlığı geliştirir.
HB.1.1.9. Okulumuzda Hayat

Okul çalışanlarını tanır.
HB.1.1.10. Okulumuzda Hayat

İhtiyaç duyduğu durumlarda okul çalışanlarından yardım alır.
HB.1.1.11. Okulumuzda Hayat

Sınıf içi kuralları belirleme sürecine katılır.
HB.1.1.12. Okulumuzda Hayat

Okul kurallarına uyar.
HB.1.1.13. Okulumuzda Hayat

Okulda iletişim kurarken nezaket kurallarına uyar.
HB.1.1.14. Okulumuzda Hayat

Okul içi etkinliklerde görev almaya istekli olur.
HB.1.1.15. Okulumuzda Hayat

Oyunlara katılmaya ve oyun oynamaya istekli olur.
HB.1.1.16. Okulumuzda Hayat

Okulla ilgili olumlu duygu ve düşünceler geliştirir.
HB.1.1.17. Okulumuzda Hayat

Kullanacağı ders araç ve gereçlerini seçer.
HB.1.2.1. Evimizde Hayat

Aile bireylerini tanıtır.
HB.1.2.2. Evimizde Hayat

Aile hayatının önemini kavrar.
HB.1.2.3. Evimizde Hayat

Evinin yerini tarif eder.
HB.1.2.4. Evimizde Hayat

Evde aile bireyleri ile iletişim kurarken nezaket kurallarına uyar.
HB.1.2.5. Evimizde Hayat

Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır.
HB.1.2.6. Evimizde Hayat

Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar.
HB.1.2.7. Evimizde Hayat

İstek ve ihtiyaçları arasındaki farkı ayırt eder.
HB.1.3.1. Sağlıklı Hayat

Kişisel bakımını düzenli olarak yapar.
HB.1.3.2. Sağlıklı Hayat

Sağlığını korumak için alması gereken önlemleri fark eder.
HB.1.3.3. Sağlıklı Hayat

Sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer.
HB.1.3.4. Sağlıklı Hayat

Gün içerisinde öğünlere uygun ve dengeli beslenir.
HB.1.3.5. Sağlıklı Hayat

Temizlik kurallarına dikkat ederek kendisi için yiyecek hazırlar.
HB.1.3.6. Sağlıklı Hayat

Yemek yerken görgü kurallarına uyar.
HB.1.3.7. Sağlıklı Hayat

Kitle iletişim araçlarını kullanırken beden sağlığını korumaya özen gösterir.
HB.1.4.1. Güvenli Hayat

Okulda ve evde güvenlik kurallarına uyar.
HB.1.4.2. Güvenli Hayat

Okula geliş ve okuldan gidişlerde insanların trafikteki davranışlarını gözlemler.
HB.1.4.3. Güvenli Hayat

Okula geliş ve gidişlerinde trafik kurallarına uyar.
HB.1.4.4. Güvenli Hayat

Çevresindeki kişilerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını uygular.
HB.1.4.5. Güvenli Hayat

Acil durumlarda yardım almak için arayacağı kurumların telefon numaralarını bilir.
HB.1.4.6. Güvenli Hayat

Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanır.
HB.1.4.7. Güvenli Hayat

Kendisi için güvenli ve güvensiz alanları ayırt eder.
HB.1.5.1. Ülkemizde Hayat

Yaşadığı yeri bilir.
HB.1.5.2. Ülkemizde Hayat

Yakın çevresindeki tarihî, doğal ve turistik yerleri fark eder.
HB.1.5.3. Ülkemizde Hayat

Ülkemizin genel özelliklerini tanır.
HB.1.5.4. Ülkemizde Hayat

Ülkemizde, farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşadığını fark eder.
HB.1.5.5. Ülkemizde Hayat

Atatürk'ün hayatını bilir.
HB.1.5.6. Ülkemizde Hayat

Millî gün, bayram, tören ve kutlamalara katılmaya istekli olur.
HB.1.5.7. Ülkemizde Hayat

Dinî gün ve bayram kutlamalarına istekle katılır.
HB.1.6.1. Doğada Hayat

Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.
HB.1.6.2. Doğada Hayat

Yakın çevresinde bulunan bitkileri gözlemler.
HB.1.6.3. Doğada Hayat

Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir.
HB.1.6.4. Doğada Hayat

Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur.
HB.1.6.5. Doğada Hayat

Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder.
HB.1.6.6. Doğada Hayat

Güneş, Ay, Dünya ve yıldızları gözlemler.
HB.1.6.7. Doğada Hayat

Mevsimleri ve özelliklerini araştırır.
HB.1.6.8. Doğada Hayat

Mevsimlere göre doğada meydana gelen değişiklikleri kavrar.
Hayat Bilgisi-2
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
HB.2.1.1. Okulumuzda Hayat

Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.
HB.2.1.2. Okulumuzda Hayat

Bireysel farklılıklara saygı duyar.
HB.2.1.3. Okulumuzda Hayat

Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar.
HB.2.1.4. Okulumuzda Hayat

Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır.
HB.2.1.5. Okulumuzda Hayat

Okulunun yakın çevresini tanıtır.
HB.2.1.6. Okulumuzda Hayat

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir.
HB.2.1.7. Okulumuzda Hayat

Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklerde grupla çalışma kurallarına uyar.
HB.2.1.8. Okulumuzda Hayat

Okulda iletişim kurarken kendini anlaşılır ve açık bir dille ifade eder.
HB.2.1.9. Okulumuzda Hayat

Okulda iletişim kurarken dinleme kurallarına uyar.
HB.2.1.10. Okulumuzda Hayat

Okulda arkadaşlarıyla oyun oynarken kurallara uyar.
HB.2.1.11. Okulumuzda Hayat

Okulda parasını ihtiyaçları doğrultusunda bilinçli bir şekilde harcar.
HB.2.2.1. Evimizde Hayat

Yakın akrabalarını tanıtır.
HB.2.2.2. Evimizde Hayat

Akrabalık ilişkilerinin önemini kavrar.
HB.2.2.3. Evimizde Hayat

Yaşadığı evin adresini bilir.
HB.2.2.4. Evimizde Hayat

Evde, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını fark eder.
HB.2.2.5. Evimizde Hayat

Aile içi karar alma süreçlerine katılır.
HB.2.2.6. Evimizde Hayat

Evdeki kaynakları tasarruflu kullanmanın aile bütçesine katkılarını araştırır.
HB.2.2.7. Evimizde Hayat

Yakın çevresindeki yardıma ihtiyaç duyan insanlara karşı duyarlı olur.
HB.2.2.8. Evimizde Hayat

Gün içerisinde planladığı işleri uygular.
HB.2.2.9. Evimizde Hayat

İstek ve ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre listeler.
HB.2.3.1. Sağlıklı Hayat

Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder.
HB.2.3.2. Sağlıklı Hayat

Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar.
HB.2.3.3. Sağlıklı Hayat

Yemek yerken görgü kurallarına uyar.
HB.2.3.4. Sağlıklı Hayat

Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar.
HB.2.3.5. Sağlıklı Hayat

Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır.
HB.2.3.6. Sağlıklı Hayat

Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder.
HB.2.3.7. Sağlıklı Hayat

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer.
HB.2.4.1. Güvenli Hayat

Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır.
HB.2.4.2. Güvenli Hayat

Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar.
HB.2.4.3. Güvenli Hayat

Trafikte yardıma ihtiyaç duyan bireylere yardımcı olur.
HB.2.4.4. Güvenli Hayat

Acil durumlarda yardım alabileceği kurumları ve kişileri bilir.
HB.2.4.5. Güvenli Hayat

Teknolojik araç ve gereçlerin güvenli bir şekilde kullanımı konusunda duyarlı olur.
HB.2.4.6. Güvenli Hayat

Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır.
HB.2.5.1. Ülkemizde Hayat

Harita ve küre üzerinde ülkesini, başkentini ve yaşadığı yeri gösterir.
HB.2.5.2. Ülkemizde Hayat

Türk Bayrağının ve İstiklâl Marşı'nın vatanı ve milleti için önemini fark eder.
HB.2.5.3. Ülkemizde Hayat

Atatürk'ün çocukluğunu araştırır.
HB.2.5.4. Ülkemizde Hayat

Millî gün ve bayramların önemini kavrar.
HB.2.5.5. Ülkemizde Hayat

Dinî gün ve bayramların önemini kavrar.
HB.2.5.6. Ülkemizde Hayat

Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini araştırır.
HB.2.5.7. Ülkemizde Hayat

Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların yaşam şekillerine ve alışkanlıklarına saygı duyar.
HB.2.5.8. Ülkemizde Hayat

Yakın çevresinde yapılan üretim faaliyetlerini gözlemler.
HB.2.6.1. Doğada Hayat

Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları karşılaştırır.
HB.2.6.2. Doğada Hayat

Bitki yetiştirmenin ve hayvan beslemenin önemini fark eder.
HB.2.6.3. Doğada Hayat

Yakın çevresindeki doğal unsurların insan yaşamına etkisine örnekler verir.
HB.2.6.4. Doğada Hayat

Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur.
HB.2.6.5. Doğada Hayat

Doğa olaylarını tanır.
HB.2.6.6. Doğada Hayat

Doğal afetlere örnekler verir.
HB.2.6.7. Doğada Hayat

Doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri açıklar.
HB.2.6.8. Doğada Hayat

Güneşi gözlemleyerek yönleri gösterir.
HB.2.6.9. Doğada Hayat

Dünyanın şekli ve hareketlerinin insan yaşamına etkilerini araştırır.
Hayat Bilgisi-3
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
HB.3.1.1. Okulumuzda Hayat

Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken yönlerini fark eder.
HB.3.1.2. Okulumuzda Hayat

Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.
HB.3.1.3. Okulumuzda Hayat

Arkadaşlarının davranışlarının kendisini nasıl etkilediğini fark eder.
HB.3.1.4. Okulumuzda Hayat

Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.
HB.3.1.5. Okulumuzda Hayat

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer.
HB.3.1.6. Okulumuzda Hayat

Okulunun bireysel ve toplumsal katkılarının fark eder.
HB.3.1.7. Okulumuzda Hayat

Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmaya istekli olur.
HB.3.1.8. Okulumuzda Hayat

Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla ifade eder.
HB.3.1.9. Okulumuzda Hayat

Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.
HB.3.1.10. Okulumuzda Hayat

İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.
HB.3.2.1. Evimizde Hayat

Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır.
HB.3.2.2. Evimizde Hayat

Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir.
HB.3.2.3. Evimizde Hayat

Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer.
HB.3.2.4. Evimizde Hayat

Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
HB.3.2.5. Evimizde Hayat

Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir.
HB.3.2.6. Evimizde Hayat

Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.
HB.3.2.7. Evimizde Hayat

Planlı olmanın kişisel yaşamına olan katkılarına örnekler verir.
HB.3.2.8. Evimizde Hayat

İstek ve ihtiyaçlarını karşılarken kendisinin ve ailesinin bütçesini korumaya özen gösterir.
HB.3.3.1. Sağlıklı Hayat

Kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli kullanır.
HB.3.3.2. Sağlıklı Hayat

Yiyecek ve içecekler satın alınırken bilinçli tüketici davranışları gösterir.
HB.3.3.3. Sağlıklı Hayat

Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir.
HB.3.3.4. Sağlıklı Hayat

Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir.
HB.3.3.5. Sağlıklı Hayat

Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına uyar.
HB.3.4.1. Güvenli Hayat

Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır.
HB.3.4.2. Güvenli Hayat

Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir.
HB.3.4.3. Güvenli Hayat

Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar.
HB.3.4.4. Güvenli Hayat

Acil bir durum olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.
HB.3.4.5. Güvenli Hayat

Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.
HB.3.4.6. Güvenli Hayat

Günlük yaşamında güvenliğini tehdit edecek bir durumla karşılaştığında neler yapabileceğine örnekler verir.
HB.3.4.7. Güvenli Hayat

Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır.
HB.3.5.1. Ülkemizde Hayat

Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır.
HB.3.5.2. Ülkemizde Hayat

Ülkemizin yönetim şeklini açıklar.
HB.3.5.3. Ülkemizde Hayat

Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.
HB.3.5.4. Ülkemizde Hayat

Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi arasında ilişki kurar.
HB.3.5.5. Ülkemizde Hayat

Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur.
HB.3.5.6. Ülkemizde Hayat

Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır.
HB.3.5.7. Ülkemizde Hayat

Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların sorunlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerine katılır.
HB.3.5.8. Ülkemizde Hayat

Atatürk'ün kişilik özelliklerini araştırır.
HB.3.5.9. Ülkemizde Hayat

Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır.
HB.3.6.1. Doğada Hayat

İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrar.
HB.3.6.2. Doğada Hayat

Meyve ve sebzelerin yetişme koşullarını araştırır.
HB.3.6.3. Doğada Hayat

Doğadan yararlanarak yönleri bulur.
HB.3.6.4. Doğada Hayat

İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine yakın çevresinden örnekler verir.
HB.3.6.5. Doğada Hayat

Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır.
HB.3.6.6. Doğada Hayat

Geri dönüşümün kendisine ve yaşadığı çevreye olan katkısına örnekler verir.